Yhtymävaltuusto

  • Maire Turtinen
    • varajäsen Mika Hast
  • Pertti Huovinen
    • varajäsen Vesa Kangasniemi, SDP

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto.

Yhtymävaltuuston kutsuu koolle valtuuston puheenjohtaja. Asiat käsitellään yhtymävaltuustossa hallituksen valmistelusta. Jäsenkunnalla on oikeus saada haluamansa asia yhtymävaltuuston käsiteltäväksi, jos se toimittaa kirjallisen esityksen hallitukselle niin aikaisin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Oulunkaaren kuntayhtymän valtuusto

Haku

Vasemmistoliitto