Palvelutuotantolautakunta

  • Teijo Liedes
    • Varajäsen Maire Turtinen
  • Tauno Kivelä
    • Varajäsen Eila Fäldt

Jäsenkunnissa ei ole enää sosiaali- ja terveyslautakuntia, vaan kuntayhtymällä on yhteinen palvelutuotantolautakunta.

Palvelutuotantolautakunnan päätehtävä on seurata toiminnan vaikuttavuutta. Lautakunnan tulee seurata resurssien käyttöä, tuotettavien palveluiden määrää ja laatua sekä palveluiden jakautumista väestön keskuudessa. Lautakunnan on erityisesti arvioitava niitä vaikutuksia, joita palveluilla pyritään saavuttamaan. Lautakunnan tulee myös osaltaan seurata kuntalaisten oikeuksien toteutumista.

Oulunkaaren kuntayhtymän palvelutuotantolautakunta

Jäsenkunnissa ei ole enää sosiaali- ja terveyslautakuntia, vaan kuntayhtymällä on yhteinen palvelutuotantolautakunta.

Lautakunnassa on yhteensä neljätoista jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet valitaan yhtymävaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi jäsenkuntien väkilukuun suhteutettuna. Iillä ja Pudasjärvellä on kummallakin neljä jäsentä, Simolla kaksi, ja Utajärvellä ja Vaalalla on yhteensä neljä jäsentä.

Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan lautakunnan jäsenistä tasaarvolakia noudattaen, yksi kultakin palvelutuotantoalueelta. Palvelutuotantoalueita ovat siis Ii, Pudasjärvi ja Utajärvi-Vaala. Puheenjohtajuus on alueittain kiertävä, ja kausi on kaksi vuotta. Palvelutuotantolautakunnan esittelijöinä toimivat palvelujohtajat eli perhe-, terveys-, vanhuspalvelujohtajat.

Palvelutuotantolautakunnan päätehtävä on seurata toiminnan vaikuttavuutta. Lautakunnan tulee seurata resurssien käyttöä, tuotettavien palveluiden määrää ja laatua sekä palveluiden jakautumista väestön keskuudessa. Lautakunnan on erityisesti arvioitava niitä vaikutuksia, joita palveluilla pyritään saavuttamaan. Lautakunnan tulee myös osaltaan seurata kuntalaisten oikeuksien toteutumista.

Haku

Vasemmistoliitto